Instytut Biologii Medycznej PAN

Struktura > Pracownie > Chemii Medycznej > Współpraca

Współpraca

Współpraca krajowa:

Instytut-Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, III Klinika Pediatrii.

Instytut Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Zakład Wirusologii Katedry Mikrobiologii UJ CM, Klinika Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM, Klinika Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii i Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego UJ CM.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii, Klinika Perinatologii I Katedry Ginekologii i Położnictwa.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych.

Współpraca zagraniczna:

A.N.Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds, Laboratory of Organoaluminium and Organoboron Compounds, Moskwa, Rosja.

Institut de Ciència de Materials de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Barna), Hiszpania.

The Department of Cancer Research and Molecular Medicine, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norwegia.

Royal Free and University College Medical School, Londyn, UK.

Gakushuin University, Mejiro, Department of Chemistry, Faculty of Science, Tokyo, Japan.

Tokyo Institute of Technology, 4259-R1-13, Nagatsuta-cho, Midori-ku, Yokohama 226-8503, Japan,.

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Flemingovo n. 2, 166 10 Praha 6, Czech Republic.

Możliwości współpracy i usługi:

Techniki chemicznej, nowoczesnej syntezy bioorganicznej ze szczególnym uwzględnieniem chemii naturalnych i modyfikowanych nukleozydów i kwasów nukleinowych. Zastosowania chemii klasterów boru i ich kompleksów z metalami do otrzymywania koniugatów bionieorganicznych oraz ich fizykochemiczna i biochemiczna ewaluacja.

Techniki wirusologiczne i biologii molekularnej:

Namnażanie i mianowanie wirusów (TCID50, PFU, PCR w czasie rzeczywistym), przygotowanie i prowadzenie hodowli komórek i tkanek m.in. linie komórkowe, hodowle pierwotne i narządowe łożyska, izolacja materiału genetycznego wirusów, izolacja, oczyszczanie i analiza DNA/RNA, elektroforeza, zastosowanie PCR, RT-PCR i PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania genomów wirusów, odwrotna transkrypcja RNA do cDNA oraz amplifikacja cDNA metodą PCR w czasie rzeczywistym do analizy transkryptomów, analiza polimorfizmu typu SNP, klonowanie, analiza sekwencyjna, immunohistochemia, oznaczanie aktywności cytotoksycznej i przeciwwirusowej (hCMV, HSV1, HPIV3, EMCV, VSV) związków chemicznych.

Szczepy wirusowe:

hCMV (Cytomegalovirus: szczepy AD169, Davis, Towne), HSV1 (Herpes Simplex Virus type 1), VSV (Vesicular Stomatitis Virus), EMCV (Encephalomyocarditis Virus), HPIV1, HPIV3 (Human Parainfleuenza virus type 1, 3).