Instytut Biologii Medycznej PAN

Struktura > Pracownie > Chemii Medycznej > Kierownik Pracowni

Kierownik Pracowni


Leśnikowski Zbigniew Jan

Dyscyplina naukowa: chemia,
Specjalność: chemia kwasów nukleinowych.

 

Stopnie i tytuły naukowe: 2004- prof. n. chemicznych, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi; 1991- dr hab. n. chemicznych, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej w Łodzi; 1981- dr n. chemicznych, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi; 1973- mgr inż. chemik, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej w Łodzi.

 

Stanowiska związane z działalnością naukową: 1997- obecnie, Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi (d. Centrum Biologii Medycznej PAN, d. Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii PAN), profesor, kierownik Pracowni Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej, 2009-2012, dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN, 2004-2008, p.o zastępca dyrektora Centrum Biologii Medycznej (dawniej: Centrum Mikrobiologii i Wirusologii) PAN; 2002-2003, p.o Dyrektora Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN, 1997-2002, Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN w Łodzi, docent, kierownik Pracowni Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej; 1992-1996 pracownik naukowy Uniwersytetu Emory i Veterans Affairs Medical Center w Atlancie, Georgia, USA; 1974-1994, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Zakład Chemii Bioorganicznej (1992-1994 docent; 1983-1992 adiunkt, 1976-1983 starszy asystent, 1975-1976, asystent, 1974-1975 inżynier stażysta).

 

Staże naukowe: 2012- Gakushuin University Faculty of Science, Tokio, Japonia; 2001 - Tohoku University, Department of Chemistry, Graduate School of Sciences, Sendai, Japonia; 2000/2001 - Thomas Jefferson University, Department of Microbiology and Immunology, Laboratory of Nucleic Acids Therapeutics, Filadelfia, Pensylwania, USA; 1992-1994 - Emory University, Department of Pediatrics, Laboratory of Biochemical Pharmacology, Atlanta, Georgia, USA, stypendysta Fundacji Fulbrighta; 1990 - European Laboratory of Molecular Biology (EMBL), Haidelberg, Niemcy; 1987 - Max-Planck Institut für Experimentelle Medizin, Getynga, Niemcy; 1981-1983 - University of Virginia, Charlottesville, Virginia, USA; 1976 - Instytut Chemii Organicznej i Biochemii Czechosłowackiej Akademii Nauk, Praga, Czechosłowacja.

 

Członkostwo w instytucjach, korporacjach i organizacjach naukowych: 1981- Polskie Towarzystwo Chemiczne (2003- 2010, członek Zarządu Łódzkiego Oddziału PTCh), 2002- Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Societas Scientarum Lodziensis, 2007-obecnie.

 

Badania: Synteza, badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych modyfikowanych nukleozydów, nukleotydów i DNA-oligonukleotydów zawierających klastery boru i ich kompleksy z metalami, zależność między strukturą a właściwościami fizykochemicznymi i biologicznymi modyfikowanych DNA-oligonukleotydów i ich komponentów, modyfikowane kwasy nukleinowe jako nowe materiały dla technologii molekularnych, bioterapeutyki i sondy molekularne. Pochodne nukleozydów o aktywności przeciwwirusowej, przeciwnowotworowej i modulującej receptory purynergiczne.

 

Główne osiągnięcia naukowe: opracowanie nowego typu analogów kwasów nukleinowych modyfikowanych klasterami boru, opracowanie metod otrzymywania koniugatów nukleozydów i klasterów boru z wykorzystaniem: tworzenia wiązania formacetalowego, ligacjii chemicznej („click-chemistry”), reakcji otwierania pierścienia w adduktach oksoniowych cyklicznych eterów i klasterów boru, wykazanie iż grupy: karboranylowa i metalokarboranylowa mogą być wykorzystane jako znaczniki do detekcji elektrochemicznej nukleozydów i oligonukleotydów, zaproponowanie nowego typu nośników boru dla BNCT, opracowanie stereospecyficznej metody syntezy tiofosforanowych i metanofosfonianowych analogów oligonukleotydów metodą transestryfikacji.

 

Adres: Lodowa 106, 93-232, tel. 042-2723629, 2723637, 2723638, fax 042-2723630,

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.