Struktura > Pracownie > Sygnalizacji Komórkowej > Aktualnie prowadzone badania

Aktualnie prowadzone badania


 1. Badanie funkcji białka neuromedyny U w procesie przerzutowania raka jelita grubego i okrężnicy.

 2. Wpływ  pęcherzyków zewnątrzkomórkowych, wydzielanych przez komórki linii HT29 z nadekspresją  czynnika transkrypcyjnego Snail, na komórki tworzące niszę  metastatyczną guza (komórki śródbłonka naczyń krwionośnych oraz makrofagi)

 3. Rola metaloproteaz oraz ich inhibitorów na stymulowany przez  czynnik transkrypcyjny Snail rozwój raka jelita grubego oraz metastazę (we współpracy z Uniwersytetem w Reims we Francji)

 4. Analiza dynamiki powstawania struktur migracyjnych w komórkach nabywających na drodze EMT lub EndMT fenotypu mezenchymalnego.

 5. Rola cyklicznych nukleotydów w aktywacji szlaków sygnałowych zależnych od Rho i ROCK indukujących migrację komórek.

 

Stosowane techniki badawcze

 1. Hodowle linii komórkowych i komórek pierwotnych

 2. Analiza ekspresji genów na poziomie RNA - PCR w czasie rzeczywistym

 3. Analiza ekspresji genów na poziomie białka – SDS/PAGE, immunobloting, ELISA

 4. Cytometria przepływowa,

 5. Klonowanie i ekspresja białek rekombinantowych

 6. Przygotowanie preparatów i analiza obrazów za pomocą mikroskopii konfokalnej

 7. Transfekcja lub nukleofekcja komórek w celu przejściowej / stabilnej nadekspresji lub wyciszenia ekspresji genu w komórkach

 8. Testy funkcjonalne : proliferacja, adhezja, migracja, inwazyjność, tworzenie struktur kapilaropodobnych

 9. Badanie ekspresji i aktywności metaloproteaz: fluorogenne testy aktywności, zymografia

 10. Otrzymywanie frakcji pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (egzosomów, mikropęcherzyków) wydzielanych przez komórki metodą sekwencyjnych wirowań i ultrawirowania.