Struktura > Pracownie > Epigenetyki > Publikacje

Publikacje


Rok 2019

  1. Digoxin, an Overlooked Agonist of RORγ/RORγT. Karaś K, Sałkowska A, Sobalska-Kwapis M, Walczak-Drzewiecka A, Strapagiel D, Dastych J, Bachorz RA, Ratajewski M. Front Pharmacol. 2019 Jan 7;9:1460.

  2. SIRT2 Contributes to the Resistance of Melanoma Cells to the Multikinase Inhibitor Dasatinib. Karwaciak I, Sałkowska A, Karaś K, Sobalska-Kwapis M, Walczak-Drzewiecka A, Pułaski Ł, Strapagiel D, Dastych J, Ratajewski M. Cancers 2019, 11(5), 673.