Struktura > Pracownie > Epigenetyki > Aktualnie prowadzone badania

Aktualnie prowadzone projekty badawcze


 

 1. "Fosforylacja domeny A/B jako mechanizm decydujący o specyficzności substratowej dwóch izoform (RORgamma i RORgammaT) receptora jądrowego RORC."
  (nr 2015/19/B/NZ7/03778);
  lata 2016-2019

 2. "Rola sirtuiny drugiej (SIRT2) w oporności lekowej czerniaków."
  (nr 2015/17/B/NZ5/00142);
  lata 2016-2019

 3. "Identyfikacja genów i procesów epigenetycznych zaangażowanych w różnicowanie komórek Th17 człowieka."
  (nr 2015/18/E/NZ5/00733);
  lata 2016-2020
Struktura > Pracownie > Epigenetyki > Aktualnie prowadzone badania