Profil badań


Badania molekularnych podstaw progresji i chemoodporności raka jajnika

Zasadniczym elementem zainteresowań badawczych Pracowni Biologii Molekularnej i Komórkowej jest zgłębienie mechanizmów odpowiedzialnych za progresję i przerzutowanie raka jajnika oraz za jego chemiooporność. Dzięki cennej i bardzo owocnej współpracy jaką Pracownia ma z Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, możliwa jest realizacja zadań z wykorzystaniem materiału pochodzącego od chorych (krew, tkanka nowotworowa).

Główne kierunki badań:

  1. Poznanie molekularnych mechanizmów leżących u podstaw chemiooporoności zarówno pierwotnej jak i nabytej komórek raka jajnika.
  2. Poznanie mechanizmów przerzutowania i molekularnych podstaw progresji raka jajnika.
  3. Poszukiwanie czynników prognostycznych/predykcyjnych u chorych na raka jajnika.

(więcej informacji)