Struktura > Pracownie > Biologii Molekularnej i Komórkowej > Aktualnie prowadzone projekty badawcze

Aktualnie prowadzone projekty badawcze


  1. NCN: DEC-2019/35/D/NZ5/00558 (SONATA): Ocena udziału szlaków transkrypcyjnych SNAL1 i SNAIL2 w rozwoju chemiooporności komórek raka jajnika w kontekście ich inwazyjności. 2020 – 2023
    Kierownik: dr Michał Kiełbik
Struktura > Pracownie > Biologii Molekularnej i Komórkowej > Aktualnie prowadzone projekty badawcze