Struktura > Pracownie > Biologii Molekularnej i Komórkowej > Aktualnie prowadzone badania

Aktualnie prowadzone badania


  1. Poznawanie roli szlaków przekazywania sygnałów komórkowych w inwazyjności i chemiooporności komórek raka jajnika.

  2. Poszukiwanie biomarkerów chemioporności w komórkach raka jajnika.

  3. Poznanie udziału czynników transkrypcyjnych SNAIL 1/2 i mechanizmów ich regulacji w rozwoju chemiooporności i inwazyjności komórek raka jajnika.