Projekty > Aktualnie prowadzone projekty badawcze

Projekty badawcze w realizacji

 

 1. 2011/02/A/NZ3/00068; NCN; Wczesne mechanizmy molekularne w inwazyjnych komórkach raka jelita grubego indukowane przez geny kontrolowane przez czynnik transkrypcyjny Snail; prof. dr hab. Maria Anna Kowalska; 2012-2019

 2. 2014/15/B/NZ6/01565; NCN; Udział oksydazy cholesterolowej Mycobacterium tuberculosis w modulacji drogi sygnałowej zależnej od TLR2 w makrofagach i neutrofilach ludzkich; prof. dr hab. Magdalena Klink; 2015-2019

 3. 2014/15/B/NZ7/01002; NCN; Funkcjonalizowane farmakofory węglowodanowe jako potencjalne leki przeciwgruźlicze - mechanizm działania; prof. dr hab. Jarosław Dziadek; 2015-2019

 4. 2014/14/E/ST5/00577; NCN; Cząsteczki wiążące DNA - synteza i właściwości interkalatorów DNA zawierających klastery boru; dr hab. Agnieszka Olejniczak; 2015-2019

 5. 2015/16/W/ST5/00413; NCN; Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał do bionanotechnologii; prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski; 2015-2021

 6. 2015/17/B/NZ3/03764; NCN; Wgląd w mechanizm odpowiedzi komórek raka jajnika na działanie nukleozydów adeninowych modyfikowanych klasterami metalokarboranów o potencjalnych właściwościach anty-proliferacyjnych i pro-apoptycznych; dr Katarzyna Bednarska; 2016-2020

 7. 2015/17/B/NZ5/00142; NCN; Rola sirtuiny drugiej (SIRT2) w oporności lekowej czerniaków; dr Marcin Ratajewski; 2016-2019

 8. 2015/17/B/NZ6/04252; NCN; Wpływ hipoksji na zdolność komórek tucznych do nasilenia aktywności prozapalnej limfocytów Th17; prof. dr hab. Jarosław Dastych; 2016-2020

 9. 2015/18/E/NZ5/00733; NCN; Identyfikacja genów i procesów epigenetycznych zaangażowanych w różnicowanie komórek Th17 człowieka; dr Marcin Ratajewski; 2016-2020

 10. 2015/19/B/NZ703856; NCN; Przeciwciała stymulujące endocytozę transporterów oporności wielolekowej jako nośniki leków; dr hab. Łukasz Pułaski; 2016-2019

 11. 2015/17/B/NZ6/04250; NCN; Uwarunkowania genetyczne i regulowane epigenetycznie niedobory fikoliny-2 w podatności na zakażenia noworodków urodzonych przedwcześnie; dr hab. Anna Świerzko; 2016-2020

 12. 2015/19/B/NZ7/03778; NCN; Fosforylacja domeny A/B jako mechanizm decydujący o specyficzności substratowej dwóch izoform (RORgamma i RORgamma"I" receptora jądrowego RORC; dr Marcin Ratajewski; 2016-2019

 13. 2015/19/B/NZ7/03778; NCN; EecA niezależna odpowiedź prątków gruźlicy na uszkodzenia DNA; dr hab.. Anna Brzostek; 2016-2019

 14. 2015/19/D/NZ1/02842; NCN; Udział białek rdzenia degradosomu RNA w regulacji metabolizmu prątków gruźlicy; dr Przemysław Płociński; 2016-2019

 15. 2015/19/D/NZ6/03011; NCN; Witamina B12 a stan "persistence" u mycobacterii; dr Alina Minias; 2016-2019

 16. 2016/22/E/NZ3/00341; NCN; Neuromedyna U jako nowy potencjalny regulator przerzutowania w raku jelita grubego i odbytnicy; dr Patrycja Przygodzka; 2017-2021

 17. 2016/23/B/NZ7/01204; NCN; Identyfikacja ligandów Mycobacterium tuberculosis wiążących ludzki surowiczy amyloid A (SAA) oraz określenie biologicznej roli interakcji prątków gruźlicy z SAA; prof. dr hab. Jarosław Dziadek;; 2017-2020

 18. 2017/25/B/NZ7/01290; NCN; Enzymy metabolizmu RNA, PAP I i PNPaza, jako miejsca docelowe dla nowych leków przeciwprątkowych i ich funkcjonalna charakterystyka; prof. dr hab. Jarosław Dziadek;; 2018-2021

 19. 2017/25/B/NZ7/00124; NCN; Nowe 2,4-dipodstawione pochodne pirydyny - synteza, aktywność przeciwprątkowa in vitro, model farmakoforowy, cele molekularne oraz mechanizm działania wobec szczepów Mycobacterium tuberculosis; prof. dr hab. Jarosław Dziadek; 2018-2021

 20. 2018/02/X/NZ3/00144; NCN; Opracowanie optymalnego modelu badawczego do projektu "Niekanoniczne funkcje białka ABCC4 w progresji nowotworowej"; dr Jakub Kryczka; 2018-2019

 21. 2018/02/X/NZ3/00705; NCN; Analiza potencjalnych mechanizmów po-transkrypcyjnej i po-translacyjnej regulacji czynników transkrypcyjnych SNAIL 1/2 oraz ich wzajemnych zależności w kontekście heterogenności i chemiooporności komórek raka jajnika in vitro; dr Michał Kiełbik; 2018-2019

 22. 2018/02/X/NZ1/01710; NCN; Ocena możliwości wykorzystania systemu CRISPR III-A jako narzędzia inżynierii genomowej; dr Dawid Grzela; 2018-2019

 23. 2018/29/B/NZ5/01756; NCN; Jak mikropęcherzyki płytkowe wpływają na inwazyjność komórek raka jelita grubego w procesie metastazy. Czy możemy to zmienić; prof. dr hab. Maria Kowalska; 2019-2022
Projekty > Aktualnie prowadzone projekty badawcze