O Instytucie > Rada naukowa

Rada naukowa


Rada Naukowa Instytutu Biologii Medycznej PAN wybrana została zgodnie z art. 56.1. Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku. Rada w obecnym składzie będzie pełnić swe funkcje w kadencji 2020-2023.

Imienny skład Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN

 

Zgodnie z § 14 Statutu IBM PAN w skład Rady Naukowej wchodzą, z głosem stanowiącym:

Osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy:

 1. Prof. dr hab. Magdalena Klink
 2. Prof. dr hab. Maria Anna Kowalska
 3. Prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
 4. Dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM PAN
 5. Dr hab. Anna Brzostek, prof. IBM PAN
 6. Dr hab. Maciej Cedzyński, IBM PAN
 7. Dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, prof. IBM PAN
 8. Dr hab. Edyta Paradowska, prof. IBM PAN
 9. Dr hab. Paweł Parniewski,prof. nadzw. IBM PAN
 10. Dr hab. Łukasz Pułaski, prof.nadzw. IBM PAN
 11. Dr hab. Marcin Ratajewski, prof. IBM PAN
 12. Dr hab. Anna Świerzko, prof. IBM PAN
 13. Dr hab. Waldemar Wagner, prof. IBM PAN

 

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej Instytutu przez Wydział Nauk Medycznych PAN:

 1. Prof. dr hab.Grzegorz Bartosz, członek korespondent PAN
 2. Prof. dr hab. Sławomir Majewski członek rzeczywisty PAN
 3. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, członek korespondent PAN

 

Osoby z tytułem naukowym profesora, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy:

 1. Prof. dr hab. n. farm. AnnaBogucka-Kocka
 2. Prof. dr hab. med. Marlena Broncel
 3. Dr hab. n. med. Rafał Gierczyński, prof. NIZP-PZH
 4. Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, członek koresp. PAN 
 5. Prof. dr hab. Marek Kowalski 
 6. Prof. dr hab. Wanda M. Krajewska
 7. Prof. dr hab. Jolanta Łukasiewicz
 8. Prof. hab. n. med. Joanna Narbutt
 9. Dr hab. n. med. Marek Nowak, prof. w ICZMP
 10. Prof. dr hab. Antoni Różalski
 11. Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
 12. Prof. dr hab. n. med. Lucyna Alicja Woźniak
 13. Prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

 

Wybrani na zebraniu pracowników naukowych IBM PAN (asystentów i adiunktów) przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy:

 1. Dr Izabela Papiewska-Pająk
 2. Dr Katarzyna Kania

 

Dyrektor Instytutu i jego Zastępca do spraw naukowych:

 1. Prof. dr hab. Jarosław Dziadek – Dyrektor Instytutu
 2. Prof. dr hab. Jarosław Dastych – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych