O Instytucie > Praca > Wyniki konkursów

Wyniki konkursów


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO:
STYPENDYSTA – DOKTORANT
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA EPIGENETYKI

(oferta nr 1/2021/OPUS-19)


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Stypendysty - doktoranta w Pracowni Epigenetyki Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja Konkursowa zarekomendowała do otrzymania stypendium naukowego panią mgr Joanna Pastwińska.

 

 

O Instytucie > Praca > Wyniki konkursów