O Instytucie > Praca > Oferty Pracy

Oferty Pracy


 

W związku z realizacją interdyscyplinarnego projektu pt. "Oligopochodne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał do bionanotechnologii" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SYMFONIA 3, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Chemii Medycznej ogłasza nabór na następujące stanowiska:

Stypendysta - doktorant - chemik
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)