O Instytucie > Praca > Oferty Pracy

Oferty Pracy


 

(oferta nr 3/2020/STATUT/LS)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA - PRACOWNIKA NAUKOWEGO

Instytut Biologii Medycznej PAN (Laboratorium Skriningowe) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta – pracownika naukowego (1 stanowisko):

Asystent - pracownik naukowy
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

 

(oferta nr 5/2020/OPUS-17)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA- DOKTORANT

Instytut Biologii Medycznej PAN (Pracownia Wirusologii) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko stypendysty - doktoranta (1 stanowisko):

Stypendysta- doktorant
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

 

(oferta nr 4/2020/OPUS-17)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA - STUDENT

Instytut Biologii Medycznej PAN (Pracownia Epigenetyki / Laboratorium Modelowania Molekularnego) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko stypendysty - studenta (1 stanowisko):

Stypendysta - Student
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

 

(oferta nr 3/2020/OPUS-17)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTY - DOKTORANTA

Instytut Biologii Medycznej PAN (Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko Stypendysty - doktoranta (1 stanowisko):

Stypendysta- doktorant
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

 

(oferta nr 2/2020/STATUT/PE)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA NAUKOWO - BADAWCZEGO

Instytut Biologii Medycznej PAN (Pracownia Epigenetyki) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta – pracownika naukowego (1 stanowisko):

Pracownik Naukowo-Badawczy: Asystent Naukowy
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

 

(oferta nr 2/2020/OPUS-17)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTY - DOKTORANTA

Instytut Biologii Medycznej PAN (Pracownia Wirusologii) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko Stypendysta - doktorant (1 stanowisko):

Stypendysta- doktorant
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

(oferta nr 1/2020/STATUT/PW)

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA NAUKOWO - BADAWCZEGO

Instytut Biologii Medycznej PAN (Pracownia Wirusologii) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta – pracownika naukowego:

mikrobiolog, biolog lub biotechnolog
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

(oferta nr 1/2020/OPUS-17)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA STYPENDYSTÓW - DOKTORANTÓW

Instytut Biologii Medycznej PAN (Pracownia Wirusologii) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko Stypendysta - doktorant (2 stanowiska):

Stypendysta- doktorant
(2 stanowiska)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

(oferta nr 1/2020/POL-OPEN)

W związku z przystąpieniem Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi do realizacji w latach 2018-2023 projektu POL-OPENSCREEN w części Laboratorium Skriningowe Wirusologia- Bakteriologia, w ramach "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut ogłasza nabór na następujące stanowisko:

mikrobiolog - inżynieryjno-techniczne (wirusolog)
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)