O Instytucie > Praca > Oferty Pracy

Oferty Pracy


 

(oferta nr 1/2021/STATUT/PChM)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT - PRACOWNIK NAUKOWY

Instytut Biologii Medycznej PAN (Pracownia Chemii Medycznej) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta – pracownika naukowego (1 stanowisko):

Asystent – pracownik naukowy
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

 

(oferta nr 1/2021/OPUS-19)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STYPENDYSTA – DOKTORANT

Instytut Biologii Medycznej PAN (Pracownia Epigenetyki) poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko stypendysta - doktorant (1 stanowisko):

Stypendysta - doktorant
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO)