Wykaz patentów i praw ochronnych w latach 2013-2016


 

Lp.

Numer

Data

Urząd patentowy

Nazwa produktu

Rodzaj produktu

Twórcy
Jednostka
1.

US 08361711 B2

2013-01-29

Stany Zjednoczone

Tools and methods useful in characterising the immunotixic activity of xenobiotic substances

Wynalazek

Aurelia Walczak-Drzewiecka,
Khalid AL-Nedawi,
Jarosław Dastych,
Janina Wyczółkowska

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

2.

EP 1 706 498 B1

2013-12-25

Europejski Urząd Patentowy

Tools and methods useful in characterising the immunotixic activity of xenobiotic substances

Wynalazek

Aurelia Walczak-Drzewiecka,
Khalid AL-Nedawi,
Jarosław Dastych,
Janina Wyczółkowska

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

3.

PL 217019 B1

2014-06-30

Polska

Sposób otrzymywania szczepu bakteriofaga, specyficzne szczepy bakteriofagowe i ich zastosowanie. Method for obtaining a strain of bacteriophage, specific bacteriophage strains and their use.

Wynalazek

Anna Maria Rumijowska-Galewicz,
Jarosław Dastych,
Jarosław Dziadek,

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

4.

5462 ROSPATENT

2015-10-30

Federacja Rosyjska

Polisacharyd oraz jego pochodne posiadające powinowactwo do fikoliny-3, sposób ich otrzymywania i zastosowanie; Polysachaccharide and derivatives thereof, showing affinity to ficolin-3, method of preparation and use

Wynalazek

Maciej Cedzyński,
Anna Stanisława Świerzko,
Wojciech Jachymek,
Anna Maciejewska,
Czesław Ługowski,
Jolanta Łukasiewicz,
Tomasz Niedziela,

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

5.

2573934

2015-12-23

Federacja Rosyjska

Sposób otrzymywania szczepu bakteriofaga, specyficzne szczepy bakteriofagowe i ich zastosowanie. Method for obtaining a strain of bacteriophage, specific bacteriophage strains and their use.

Wynalazek

Anna Maria Rumijowska-Galewicz,
Jarosław Dastych,
Jarosław Dziadek

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

6.

PAT.224408

2016-06-21

Polska

Sposób otrzymywania koniugatów białko-klaster boru w roztworze

Wynalazek

Zbigniew Jan Leśnikowski,
Konrad Kowalski,
Zbigniew Jan Leśnikowski,
Janusz Boratyński,
Tomasz Goszczyński

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

7.

US 09382338

2016-07-05

Stany Zjednoczone

Polisacharyd oraz jego pochodne posiadające powinowactwo do fikoliny-3, sposób ich otrzymywania i zastosowanie; Polysachaccharide and derivatives thereof, showing affinity to ficolin-3, method of preparation and use

Wynalazek

Maciej Cedzyński,
Anna Stanisława Świerzko,
Wojciech Jachymek,
Anna Maciejewska,
Czesław Ługowski,
Jolanta Łukasiewicz,
Tomasz Niedziela

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

8.

222314

2016-07-29

Polska

Bioczujnik elektrochemiczny oraz zastosowanie bioczujnika. Electrochemical biosensor and its application.

Wynalazek

Agnieszka Bogusława Olejniczak,
Jerzy Józef Radecki,
Iwona Grabowska,
Zbigniew Jan Leśnikowski,
Anna Barbara Góra-Sochacka,
Agnieszka Sirko,
Hanna Jadwiga Radecka

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

9.

PAT.222926

2016-10-24

Polska

Sposób typowania inhibitorów NAD+-zależnej ligazy DNA

Wynalazek

Aneta Kuroń,
Małgorzata Korycka-Machała,
Jarosław Dziadek

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

10.

PAT.223504

2016-11-02

Polska

Sposób otrzymywania koniugatów białko-klaster boru w fazie stałej

Wynalazek

Janusz Boratyński,
Zbigniew Jan Leśnikowski,
Konrad Kowalski,
Tomasz Goszczyński

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

11.

EP 2 580 247

2016-12-15

Europejski Urząd Patentowy

Polisacharyd oraz jego pochodne posiadające powinowactwo do fikoliny-3, sposób ich otrzymywania i zastosowanie; Polysachaccharide and derivatives thereof, showing affinity to ficolin-3, method of preparation and use

Wynalazek

Maciej Cedzyński,
Anna Stanisława Świerzko,
Wojciech Jachymek,
Anna Maciejewska,
Czesław Ługowski,
Jolanta Łukasiewicz,
Tomasz Niedziela

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk