O Instytucie > Działalność Instytutu > Obrony prac doktorskich