BIP > Aktualne postępowania

Zaktualizowano: 22.01.2021ROK 2021 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 023/2021

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę autoklawów stołowych.

Ogłoszenie_o_zamówieniu_023_2021

[pobierz wszystko w zip]

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 022/2021

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę dwóch komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Ogłoszenie_o_zamówieniu_022_2021

Odpowiedzi_na_pytania_oferentów_022_2021

[pobierz wszystko w zip]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 886/2020

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na administrowanie siecią komputerową oraz stroną www Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk.

(886-2020)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

Informacja_o_wyniku_postępowania_886_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 885/2020

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę Zbiornika kriogenicznego ze zbiornikiem do magazynowania ciekłego azotu.

(885-2020)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(885-2020)_Opis_przedmiotu_zamowienia

Informacja_o_wyborze_oferty_885_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

Poprawiono: piątek, 22, styczeń 2021 16:15

BIP > Aktualne postępowania