BIP > Aktualne postępowania

Zaktualizowano: 17.03.2023ROK 2022 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 137/2023

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę Zamrażarki Niskotemperaturowej -86*C.

Formularz_oferty_137_2023.

Zaproszenie_do_skladania_ofert_137_2023.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 132/2023

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę środków czystości ogólnego przeznaczenia.

Formularz_oferty_ środki czystości_132_2023.

Zaproszenie_do_składania_ofert_132_2023.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 935/2022

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę odnowienia licencji/subskrypcji na Systemy Microsoft oraz Microsot 365.

Zapytanie_ofertowe_na dostawę_subskrypcji_licencji_ 935_2022.

Informacja_o_wyborze_oferty_935_2022.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 937/2022

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę Systemu do obrazowania z miniciemnią.

Zaproszenie_do_skladania_ofert_937-2022.

Formularz_oferty_937-2022.

Zawiadomienie_wybor_oferty_937_2022.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 787/2022

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę Sonikatora.

Zaproszenie_do_skladania_ofert_787-2022.

Formularz_oferty_787-2022.

Informacja_o_wyborze_oferty_787_2022.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 611/2022

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na system do uzdatniania wody.

Zaproszenie_do_skladania_ofert_611_2022.

Formularz_oferty_611-2022.

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 690/2022

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na modernizację i pozycjonowanie strony internetowej projektu Udział Konsorcjum POL-OPENSCREEN we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu pn. „European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)”.

Zaproszenie_do_skladania_ofert_690_2022.

Formularz_oferty_690_2022.

Informacja_o_wyborze_oferty.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 378/2022

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę wyparek laboratoryjnych i koncentratora próżniowego do DNA.

Ogłoszenie_o_zamówieniu_378_2022.

Formularz_oferty_378_2022.

Informacja_o_wyborze_oferty_378_2022.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 316/2022

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę ciekłego azotu oraz dostawę gazów technicznych z dzierżawą butli.

Zaproszenie_do_składania_ofert_316_2022.

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty

Załącznik_nr_2_Formularz_oferty.

Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcy_316_2022.

Informacja_o_wyborze_oferty.

Uniewaznienie_wyboru_i_ponowna_ocena.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 086/2022

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę aparatu do termoforezy kapilarnej z zestawem dwóch układów fluorescencyjnych.

Ogloszenie_o_zamowieniu_086_2022.

Formularz_oferty_086_2022

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk informuje że termin składania ofert został przedłużony do dn. 16.02.2022 r.

Odpowiedz_na_pytanie_do_zapytania_ofertowego_086_2022.

Informacja_o_wyniku_postępowania_086_2022

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 023/2022

nstytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę komory laminarnej do PCR.

Ogloszenie_o_zamowieniu_023_2022.

Formularz_oferty_023_2022

Informacja_o_wyniku_postepowania_023_2022

ROK 2021

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1062/2021

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na zakup licencji.

Zaproszenie_do_składania_ofert_1062_2021 - poprawione.

Formularz_oferty_1062_2021.

Odpowiedź_na_pytanie_Wykonawcy_1062_2021.

Informacja_o_wyniku_postępowania_1062_2021.

W związku z błędem jaki zaistnaił w opisie zamówienia, zamawiający dokonał sprostowania wymagań. Poprawione wymagania znajdują się pod oznaczonym linkiem. Zmiany nie powoduja przesunięcia terminu składania ofert.

Sprostowanie dotyczy rezygnacji zamawiającego z usługi asysty, oraz wprowadza poprawkę pisarską w warunkach równowazności dotyczącej poziomu licencji z E3 na A5/E5.

Zaproszenie_do_składania_ofert_1062_2021 - nieaktualne.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1001/2021

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę 14 laptopów.

Zaproszenie_do_składania_ofert_1001_2021.

Formularz_oferty_1001_2021.

Informacja_o_wyniku_postepowania_1001_2021.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 941/2021

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę uniwersalnego systemu obrazowania żeli/blottingów wraz z komputerem.

Ogloszenie_o_zamówieniu_941_2021.

Formularz_oferty_941_2021.

Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawców.

UWAGA: Zamawiajaścy przedłuża składanie ofert do dnia 03.12.2021 do godz. 16:00.

Informacja_o_wyniku_postepowania_941_2021.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 893/2021

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na usługę odbioru odpadów komunalnych z obiektów Instytutu Biologii Medycznej PAN, przy ul. Lodowej 106 i Tylnej 3a.

Zaproszenie_do_skladania_ofert_893_2021.

Formularz_oferty_893_2021.

Informacja_o_wyborze_oferty_893_2021.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021 i 2022

Instytut Biologii Medycznej PAN, zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, podlega obligatoryjnemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego. W związku z powyższym prosimy o złożenie oferty cenowej za wykonanie badania sprawozdania finansowego instytutu wraz z oświadczeniami wymienionymi w załączonym zaproszeniu.

Bilans_2021-2022)_Zaproszenie_do_składania_ofert.

Bilans_2021-2022)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 644/2021

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Instytutu Biologii Medycznej PAN oraz firmy Linexim Sp. z o.o. w Łodzi.

Ogłoszenie_o_zamówieniu_644-2021

Dokumenty_dot_zamówienia_644_2021.

Odpowiedzi_na_pytania_644_2021.

Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_realizację_zamowienia.

Informacja_z_otwarcia_ofert_644_2021.

Informacja_o_wyborze_oferty_ZP_644_2021.

 

OOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 521/2021

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę systemu do półsuchego transferu białek z żeli na membrany.

Ogłoszenie_o_zamówieniu_521_2021

Informacja_o_wyborze_oferty_ZP_521_2021.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 494/2021

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na usługę wykonania przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach Instytutu Biologii Medycznej PAN, przy ul. Lodowej 106 i Tylnej 3a.

Zaproszenie_do_składania_ofert_494_2021

Zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_494_2021

Informacja_o_wyborze_oferty_ZP_494_2021

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 482/2021

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę inkubatorów laboratoryjnych

Ogłoszenie_o_zamówieniu_482_2021

Odpowiedzi_na_pytania_482_2021, zmiana terminu

Informacja_o_wyborze_oferty_482_2021

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 403/2021

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i osób w budynku Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi, przy ul. Tylnej 3a.

Specyfikacja_warunków_zamówienia_403_2021

Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_sfinansowanie_zamówienia_403_2021

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_403_2021

Informacja_o_wyborze_oferty_ZP_403_2021

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NR 426/2021

Instytut Biologii Medycznej ogłasza chęć sprzedaży sekwenatora ABI 3500 HITACHI 8 kapilar. Zapraszamy do składania ofert.

Informacja_o_przedmiocie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 400/2021

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę zamrażarek niskotemperaturowych.

Ogłoszenie_o_zamówieniu_400_2021

Odpowiedzi_na_pytania_oferentów_400_2021

Informacja_o_wyniku_postępowania_400_2021

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 213/2021

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę systemu do obrazowania i dokumentacji żeli.

Ogłoszenie_o_zamówieniu_213_2021

Informacja_o_wyniku_postepowania_213_2021

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 023/2021

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę autoklawów stołowych.

Ogłoszenie_o_zamówieniu_023_2021

Informacja_o_wyniku_postępowania_023_2021

[pobierz wszystko w zip]

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 022/2021

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę dwóch komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Ogłoszenie_o_zamówieniu_022_2021

Odpowiedzi_na_pytania_oferentów_022_2021

Informacja_o_wyniku_postępowania_022_2021

[pobierz wszystko w zip]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 886/2020

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na administrowanie siecią komputerową oraz stroną www Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk.

(886-2020)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

Informacja_o_wyniku_postępowania_886_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 885/2020

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę Zbiornika kriogenicznego ze zbiornikiem do magazynowania ciekłego azotu.

(885-2020)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(885-2020)_Opis_przedmiotu_zamowienia

Informacja_o_wyborze_oferty_885_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

Poprawiono: poniedziałek, 20, marzec 2023 08:31

BIP > Aktualne postępowania