BIP > Aktualne postępowania

Zaktualizowano: 08.10.2020ROK 2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE 604/2020

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę środków czystości ogólnego przeznaczenia.

Zaproszenie_do_skladania_ofert_604_2020

Formularz_oferty_604_2020

Informacja_o_wyniku_postepowania_604_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wskazał błędny adres mailowy do składania ofert. Prawidłowy adres to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 05.10.2020 r. godz. 18.00.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 404/2020) na dostawę aparatury laboratoryjnej

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę aparatury laboratoryjnej na potrzeby Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych.
Identyfikator postępowania d44196c0-5584-41c0-bf76-6cbed4fd2895

Ogłoszenie_ZP_404_2020

Formularz_oferty_ZP_404_2020

ZP_404_2020_SIWZ

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d44196c0-5584-41c0-bf76-6cbed4fd2895

Modyfikacja_SIWZ_ZP_404_2020

Odpowiedzi_na_pytania_Oferenta_ZP_404_2020

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_404_2020

Informacja_o_wyborze_oferty_ZP_404_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 348/2020) na wykonanie remontu i przystosowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Wykonanie remontu i przystosowania instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Laboratorium Skriningowego przy ul. Tylnej 3A w Łodzi.

(348-2020)_Ogloszenie_o_zamowieniu

(348-2020)_SIWZ

(348-2020)_Zalacznik_nr1-FORMULARZ_OFERTY

(348-2020)_Zalacznik_nr2-OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA_Z_DOK_PROJ

(348-2020)_Zalacznik_nr3-OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

(348-2020)_Zalacznik_nr4-WZOR_UMOWY

(348-2020)_Zalacznik_nr5-OSWIADCZENIE_WYKONAWCY_GRUPA_KAPITALOWA

(348-2020)_Zalacznik_nr6-WYKAZ_WYKONANYCH_ROBOT

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_348_2020

Informacja_o_wyborze_oferty_ZP_348_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 270/2020

Zaproszenie do składania ofert na dostawę gazów technicznych:

(270-2020)_Zapytanie_ofertowe

(270-2020)_Zalacznik_nr1

(270-2020)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

[pobierz wszystko w zip]

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 254/2020) na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę i montaż mebli laboratoryjnych w ramach Adaptacji pomieszczeń laboratoryjnych na cele Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych.

Ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_254_2020

(252-2020)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(254-2020)_Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_v1

(254-2020)_Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_v2

(254-2020)_Zalacznik_nr1-FORMULARZ_OFERTY

(254-2020)_Zalacznik_nr2-SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_MEBLI_LABORATORYJNYCH

(254-2020)_Zalacznik_nr3-OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

(254-2020)_Zalacznik_nr4-WZOR_UMOWY

(254-2020)_Zalacznik_nr5-OSWIADCZENIE_WYKONAWCY_GRUPA_KAPITALOWA

(254-2020)_Zalacznik_nr6-WYKAZ_DOSTAW

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_254_2020

Informacje_o_wyborze_oferty_ZP_254_2020

[pobierz wszystko w zip]

 

POSTĘPOWANIE nr 252/2020

W związku z realizacją projektu badawczego nr 2019/33/B/NZ7/00795 pt. Zastosowanie sztucznej inteligencji opartej na uczeniu maszynowym do poszukiwania nowych substancji modulujących aktywność receptorów RPRgamma/RORgammaT, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na dostawę stacji obliczeniowej opartej o wysokowydajne procesory graficzne:

(252-2020)_Zaproszenie_do_skladania_ofert

(252-2020)_Opis_przedmiotu_zamowienia

(252-2020)_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

[pobierz wszystko w zip]

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZP 037/2020) na dostawę aparatury laboratoryjnej

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę aparatury laboratoryjnej na potrzeby Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych.

Ogloszenie_ZP_ 037_2020

Formularz_oferty

ZP_037_2020_SIWZ

Identyfikator postępowania => 442d66a0-635a-4e6a-a2e6-ca02afd68b22

Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_037_2020

Zawiadomienie_wybor_oferty_ZP_037_2020

[pobierz wszystko w zip]

Poprawiono: czwartek, 08, październik 2020 14:24

BIP > Aktualne postępowania