Strona główna

AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA:


SZKOŁA DOKTORSKA BIO-MED-CHEM

Instytut Biologii Medycznej PAN wraz z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN i Uniwersytetem Łódzkim utworzył Szkołę Doktorską BioMedChem realizującą kształcenie w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki medyczne oraz nauki chemiczne. Liderem Szkoły jest Uniwersytet Łódzki.

 

Rada Naukowa Instytutu w dniu 22 maja 2019 roku poparła utworzenie Szkoły Doktorskiej BioMedChem oraz zatwierdziła:

  1. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej BioMedChem
  2. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej BioMedChem
  3. Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem

 

 

List intencyjny: [link]

 


Zarządzenie Nr 3 z dnia 01-04-2019 roku Dyrektora IBM PAN w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Biologii Medycznej PAN

[link]

 


Zarządzenie Nr 23 z dnia 27-12-2018 roku Dyrektora IBM PAN w sprawie powołania Pracowni Epigenetyki Instytutu Biologii Medycznej PAN

[link]

 


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Dear Colleagues,

 

We would like to cordially invite you to participate in 8th International Conference in the memory of prof. Rudolf Weigl entitled: ,,Human welfare and infectious diseases in a new microbiome research era. Microorganisms in industrial and medical biotechnology”, which will take place 26-28 June 2019 in Lodz, POLAND.

 

The first day of the conference will be dedicated to the newest achievements in the field of phage therapy, which will include, among others, the mechanisms of interaction between phages, bacteria and host organism. During the second day the leading topic will be the single cell and cell community studies of microorganisms in biofilms and human microbiota. The other topics discussed will be molecular basis of bacterial virulence as well as host-pathogen interactions. The last day of the conference will be focused on the medical and industrial biotechnology, the most recent achievements in the field of basic and clinical studies.

 

For a more detailed schedule and conference information please visit the conference site online: http://grupamedica.pl/8th-international-weigl-conference-26-28-06-2019/

 

We look forward to your participation.

 

Prof. Jaroslaw Dziadek
Chair of the Organizing Committee

 


EU-OPENSCREEN-DRIVE

Instytut Biologii Medycznej PAN, wraz z 32 innymi instytucjami europejskimi działającymi w ramach konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC, w konkursie H2020-INFRADEV-2018-1, uzyskał finansowanie projektu EU-OPENSCREEN-DRIVE. Celem projektu jest wsparcie realizowanych obecnie przez członków konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC przedsięwzięć w zakresie infrastruktury badawczej a także zapewnienie jak najlepszego jej wykorzystania obecnie i w przyszłości. Przyznane na rzecz realizacji całego projektu środki to kwota blisko 5 mln. euro. Czas realizacji 4 lata poczynając od 1 lutego 2019 roku.

 


PANI DR HAB. AGNIESZKA OLEJNICZAK PRZEWODNICZĄCĄ ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU PTChem

Miło nam poinformować  że pani dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN, kierownik Laboratorium Skriningowego w Instytucie Biologii Medycznej (IBM) PAN, została wybrana na przewodniczącą  Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego  (PTChem) na lata 2019-2021. Wybory odbyły się w dniu 15 stycznia 2019 roku na  zebraniu walnym Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Zgodnie z e zwyczajem, w okresie kadencji 2019-2021 siedzibą Oddziału PTChem będzie siedziba IBM PAN przy ul. Lodowej 106. Wybór prof. Olejniczak jest dobrym przykładem interdyscyplinarności  i integracji  nauki w obszarze chemii, biologii i medycyny w naszym mieście.

 

 


POL-OPENSCREEN

39 mln na rzecz udziału trzech polskich instytucji członków Konsorcjum POL-OPENSCREEN we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu pn. "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)".

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w wyniku ewaluacji przez międzynarodowy zespól ekspertów trzy polskie instytucje, członkowie konsorcjum POL-OPENSCREEN: Instytut Biologii Medycznej PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN uzyskały status "partner sites" europejskiego konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC. W dniu 24 października 2018 r IBM PAN, koordynator konsorcjum, otrzymało z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzję w sprawie wniosku złożonego w imieniu konsorcjum POL-OPENSCREN o finansowaniu udziału trzech wyróżnionych instytucji w konsorcjum europejskim.

 

Przyznane środki wykorzystane zostaną na utworzenie Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych przy IBM PAN oraz unowocześnienie i zwiększenie przepustowości badań skriningowych mających na celu poszukiwanie nowych związków aktywnych biologicznie i potencjalnych leków.

 


Ostatnio opublikowane prace przez pracowników Instytutu

[lista publikacji]

 


Terminy regularnych zebrań naukowych IBM PAN w roku akademickim 2017/2018:

  • => poniedziałki, godz. 9.15

Strona główna