Strona główna

AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA:


Nagrody uznaniowe przyznane pracownikom IBM PAN w roku 2018

Więcej informacji - [kliknij aby pobrać]

 


NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA NAUKOWO –BADAWCZEGO

Instytut Biologii Medycznej PAN

Pracownia Immunobiologii Zakażeń

poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta naukowo-badawczego

 

[Ogłoszenie konkursowe - PL]

[zgoda na przetwarzanie danych]

 


RECRUITMENT FOR A RESEARCH ASSISTANT POSITION

Institute of Medical Biology,

Laboratory of Immunobiology of Infections

encourages candidates to apply for a research assistant position

 

[Job offer - EN]

 


Ostatnio opublikowane prace przez pracowników Instytutu

[lista publikacji]

 


Terminy regularnych zebrań naukowych IBM PAN w roku akademickim 2017/2018:

  • => poniedziałki, godz. 9.15

Strona główna