InterMolMed
Centralną ideą projektu: "Badania mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki - patogen - czynniki środowiska (InterMolMed)" nr POIG.01.01.02-10-107/09 jest poznanie i praktyczne wykorzystanie molekularnych mechanizmów integracji sygnałów narażenia organizmu na patogeny i szkodliwe czynniki środowiska, które sterują procesami odporności wrodzonej organizmu. czytaj więcej
Program sesji sprawozdawczej z realizacji projektu Nr POIG.01.01.02-10-107/09 czytaj więcej
Sesja sprawozdawcza z realizacji projektu Nr POIG.01.01.02-10-107/09 czytaj więcej
Wiadomości

OBSZARY NASZYCH BADAŃ

Zadanie badawcze nr 1 Zadania badawcze nr 2 Zadania badawcze nr 3