Instytut Biologii Medycznej PAN

Zespół


 

Zespół Laboratorium Wirusologii Molekularnej
i Chemii Biologicznej IBM PAN

 


 1. prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski - kierownik Pracowni
 2. dr hab. Edyta Paradowska - profesor nadzwyczajny
 3. dr Mirosława Studzińska – asystent
 4. mgr Agnieszka Jabłońska – asystent
 5. mgr inż. Aleksandra Kierozalska - asystent
 6. dr Carla Sardo – post-doc

 

Lista byłych członków Zespołu:

 1. mgr Beata Tomassy - asystent (1997-2000)
 2. mgr Magdalena Sadowska - asystent (1999-2000)
 3. mgr Karina Stradomska - asystent (2000-2002)
 4. mgr Marzena Przepiórkiewicz - asystent (1997-2005)
 5. mgr Małgorzata Majewska - asystent (2008-2010)
 6. dr hab. Agnieszka B. Olejniczak – prof. (1997-2012)
 7. dr Błażej Wojtczak - asystent (2004-2011)
 8. mgr Arkadiusz Laskowski - asystent (2008-2011)
 9. mgr inż. Anna Adamska - asystent (2009-2013)
 10. mgr Patrycja Suski - asystent (2009-2014)
 11. mgr Agnieszka Jabłońska - asystent (2010-2013)
 12. mgr inż. Magdalena Pietras-Białek - asystent (2010-2014)
 13. mgr Wioletta Wujcicka - asystent (2010-2011)
 14. dr Wojciech Czestkowski – asystent (2013)
 15. dr Krzysztof Zwoliński – specjalista chemik (2011-2013)
 16. mgr Krzysztof Matyszewski (2013)
 17. mgr Wiesława Piotrowska - specjalista chemik (2013)
 18. mgr Konrad Głąbała – asystent (2015-2016)

 

Adiunkci:


 

Dr hab. n. med. Edyta Paradowska, prof. IBM PAN

 

Dyplom magistra biologii ze specjalizacją mikrobiologii, 1991, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych

Praca magisterska wykonana w Laboratorium Wirusologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność immunologia 1995, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk. Rozprawa doktorska pt. "Przeciwwirusowa aktywność hodowli narządowych ludzkiego łożyska z ciąży donoszonej; rola IFN, TNF i IL-6", Promotor: Prof. dr hab. Zofia Błach-Olszewska

Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, 2016, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Przebieg pracy naukowej

 1. Od 2004, Instytut Biologii Medycznej PAN (wcześniej: Centrum Biologii Medycznej PAN), Łódź, Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej (adiunkt, profesor nadzwyczajny)

 2. 1995 – 2003, Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN, Łódź, Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej (adiunkt)

 3. 1992 – 1995, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN, Wrocław, Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych, Laboratorium Wirusologii (asystent, starszy asystent)

 

Staże zagraniczne

 1. Eidgenössische Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau, Zürich Reckenholz, Szwajcaria, 1991

 2. Danish Cancer Society, Aarhus, Dania, 2001

 3. Royal Free and University College Medical School, Londyn, Wielka Brytania, 2003

 4. Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia, 2006

 

Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem, Wrocław, 1991

 2. Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską, Warszawa, 1996

 3. Grant Fundacji im. Stefana Batorego na uczestnictwo w konferencji First Joint Meeting ICS/ISICR, Genewa, Szwajcaria, 1996 

 4. Grant podróżny The Royal  Society, Londyn, Wielka Brytania, 2003

 5. Nagroda Bioorganic & Medicinal Chemistry (Elsevier) za najczęściej cytowany artykuł 2005-2008

 6. Wyróżnienia za prace przedstawione na konferencjach naukowych

 7. Nagroda Dyrektora IBM PAN, 2015

 

Kierowanie projektami badawczymi

 1. Grant Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego nr PL0270 pt. Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii. 2008 – 2011, Główny Koordynator.

 2. NCN nr 2014/13/B/NZ7/02317 pt. Czynniki ryzyka zakażeń wrodzonych i postnatalnych wirusem cytomegalii. 2015 – 2018.

 3. MNiI nr 3 P05E 001 25 pt. Wpływ polimorfizmu genów wirusa cytomegalii na transmisję zakażeń wewnątrzmacicznych i wybrane właściwości biologiczne wirusa. Odporność wrodzona łożyska. 2003 –2007.

 4. KBN nr 4P05E 034 16 pt. Badanie mechanizmu przenoszenia zakażenia wirusem cytomegalii przez łożysko ludzkie. Rola trofoblastów i makrofagów. 1999 –2002.

 5. Udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych: POIG.01.01.02-10-107/09 pt. Badania mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki – patogen – czynniki środowiska (InterMolMed), główny wykonawca lub wykonawca w 8 krajowych projektach badawczych (KBN, MNiSW, NCN).

 

Członkostwo  w towarzystwach naukowych i organizacjach zawodowych

 1. Interntional Federation of Placenta Associations

 2. Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

 3. Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

 4. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

 5. Członek Rady Naukowej Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN (1996 1998) i Instytutu Biologii Medycznej PAN (od 2016).

 

Wybrane publikacje z ostatnich 5 lat

 1. Studzińska M, Jabłońska A, Wiśniewska-Ligier M, Nowakowska D, Gaj Z, Leśnikowski ZJ, Woźniakowska-Gęsicka T, Wilczyński J, Paradowska E.  Association of TLR3 L412F polymorphism with cytomegalovirus infection in children. PLoS One 2017,12(1):e0169420.

 2. Paradowska E, Jabłońska A, Studzińska M, Skowrońska K, Suski P, Wiśniewska-Ligier M, Woźniakowska-Gęsicka T, Nowakowska D, Gaj Z, Wilczyński J, Leśnikowski ZJ. TLR9 -1486T/C and 2848C/T SNPs are associated with human cytomegalovirus infection in infants. PLoS One 2016,11(4):e0154100.

 3. Paradowska E, Studzińska M, Suski P, Kasztelewicz B, Wiśniewska-Ligier M, Zawilińska B, Gaj Z, Nowakowska D. Human cytomegalovirus UL55, UL144, and US28 genotype distribution in infants infected congenitally or postnatally. J Med Virol 2015, 87(10):1737-48.

 4. Wujcicka W, Paradowska E, Studzińska M, Gaj Z, Wilczyński J, Leśnikowski Z, Nowakowska D. TLR9 2848 GA heterozygotic status possibly predisposes fetuses and newborns to congenital infection with human cytomegalovirus. PLoS One 2015, 10(4):e0122831.

 5. Lewandowska-Polak A, Brauncajs M, Paradowska E, Jarzębska M, Kurowski M, Moskwa S, Leśnikowski ZJ, Kowalski ML. Human parainfluenza virus type 3 (HPIV3) induces production of IFNγ and RANTES in human nasal epithelial cells (HNECs). J Inflamm (Lond) 2015, 12:16.

 6. Rycel M, Wujcicka W, Zawilińska B, Paradowska E, Suski P, Gaj Z, Wilczyński J, Leśnikowski Z, Nowakowska D. Mixed infections with distinct cytomegalovirus glycoprotein B genotypes in Polish pregnant women, fetuses, and newborns. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2015, 34(3):585-91.

 7. Paradowska E, Jabłońska A, Płóciennikowska A, Studzińska M, Suski P, Wiśniewska-Ligier M, Dzierżanowska-Fangrat K, Kasztelewicz B, Woźniakowska-Gęsicka T, Leśnikowski ZJ. Cytomegalovirus alpha-chemokine genotypes are associated with clinical manifestations in children with congenital or postnatal infections. Virology 2014, 462-463:207-17.

 8. Paradowska E, Jabłońska A, Studzińska M, Kasztelewicz B, Zawilińska B, Wiśniewska-Ligier M, Dzierżanowska-Fangrat K, Woźniakowska-Gęsicka T, Kosz-Vnenchak M, Leśnikowski ZJ. Cytomegalovirus glycoprotein H genotype distribution and the relationship with hearing loss in children. J Med Virol 2014, 86(8):1421-7.

 9. Paradowska E, Jabłońska A, Studzińska M, Suski P, Kasztelewicz B, Zawilińska B, Wiśniewska-Ligier M, Dzierżanowska-Fangrat K, Woźniakowska-Gęsicka T, Czech-Kowalska J, Lipka B, Kornacka M, Pawlik D, Tomasik T, Kosz-Vnenchak M, Leśnikowski ZJ. Distribution of cytomegalovirus gN variants and associated clinical sequelae in infants. J Clin Virol 2013, 58(1):271-5.

 10. Paradowska E, Studzińska M, Nowakowska D, Wilczyński J, Rycel M, Suski P, Gaj Z, Kaczmarek B, Zbróg Z, Leśnikowski ZJ. Distribution of UL144, US28 and UL55 genotypes in Polish newborns with congenital cytomegalovirus infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012, 31(7):1335-45.