Instytut Biologii Medycznej PAN

Struktura > Pracownie > Chemii Medycznej > Oferty współpracy

Oferty współpracy


 
Oferujemy możliwość wykonywania prac doktorskich, magisterskich oraz praktyk studenckich i absolwenckich w dziedzinach: chemia kwasów nukleinowych, nowe leki przeciwwirusowe, bionanotechnologia oraz wirusologia molekularna (diagnostyka molekularna zakażeń wirusem cytomegalii [hCMV], zakażenia wrodzone  i postnatalne hCMV, zmienność genetyczna szczepów hCMV, badanie polimorfizmu genów receptorów rozpoznających wzorce (PRR) i ich związku z zakażeniem herpeswirusami, ekspresja i aktywność PRR).