Instytut Biologii Medycznej PAN

Zespół


 

  1. dr Izabela Szulc-Kiełbik, asystent
  2. dr Michał Kiełbik, adiunkt