Instytut Biologii Medycznej PAN

Labs > Medicinal Chemistry > Group members

Group members

 


 

Group members

Laboratory of Medicinal Chemistry

 

1.     prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski – group leader

2.     dr Katarzyna Bednarska-Szczepaniak  – research associate

3.     mgr Krzysztof Śmiałkowski – Ph.D. student

 

mgr inż. Agata Kraj – POL-OPENSCREEN

inż. Paulina Wadecka  – POL-OPENSCREEN