Instytut Biologii Medycznej PAN

Team


 

  1. Prof. Anna S. Świerzko, Ph.D., Dr. habil. med. sci.
  2. Agnieszka Szala-Poździej, Ph.D. (research assistant)
  3. Gabriela Gajek ,  M.Sc. (research assistant)